U bent bezoeker nr.
Duitse herder pups met stamboom Kennel van Esblokhof, Fokker, België, korthaar, Rechte rug, zwart, zwartbruin, pup, teef, reu, info,
 
  

 

 

 
 
er worden Nog pups Verwacht 
 

  

 

 

 

 

 

Als hobby Fokker fokten we elk jaar een of twee nestjes duitse herder pups met stamboom. We streven een goede werkhond te fokken die kan dienen als gezelschapshond sporthond of diensthond. Schriftelijke garantie En voor een sportieve prijs De Duitse herder pups hebben stamboom St.Hubertus Ontwormd, gevaccineerd, gechipt en garantie op heupdysplasie
Wie eerst besteld mag eerst zijn Duitse Herder pup  kiezen
 
 
BVBA Van Esblokhof
Stuer Gerard
Botermelkstraat 11.a
9120 Haasdonk
  Belgié  
Telefoon : 03/485-72-67
Fax : 03/485-72-67
GSM :  0495/31-22-49
e-mail :
van.esblok@skynet.be
BTW   0827.686.449 
 
 
 

De rasstandaard is de leidraad bij uitstek voor de fokker. De fokkerij moet dan ook gebeuren volgens de vastgestelde normen voor het ras. De fokdieren moeten minstens voldoen aan een reeks basisvoorwaarden, vastgelegd in het basisfokreglement van de vereniging.
De Kynologische Commissie volgt nauwgezet het fokgebeuren binnen de vereniging vvdh. Maandelijks worden lijsten van de beschikbare nesten en puppy's gepubliceerd in het maandblad en ook ter beschikking gesteld van de geïnteresseerden.
 

Doelstelling.
Fokken is niet vermeerderen maar verbeteren. Het fokken moet verantwoord gebeuren, zodat van elke worp redelijker wijze verwacht mag worden, dat er een opbouwende lijn zichtbaar zal zijn met betrekking tot het rasbeeld. Het doel van de fokkerij is het fokken van Duitse Herdershonden die in hun verschijning, aard en karakter beantwoorden aan het rasbeeld dat beschreven wordt in de rasstandaard.
De hoofddoelen hierbij zijn: de rasverschijning (rastype, exterieur, anatomie), karakter en gezondheid. In geen geval mag het fokken ten koste gaan van een goed karakter, dan wel van het fysiek optimaal functioneren van de Duitse Herdershond.
Ook het welzijn van de fokdieren en pups mag men nooit uit het oog verliezen. Goede huisvesting, verzorging, voeding en veel aandacht voor de dieren zijn onontbeerlijk. Fokken vereist zorg en liefde.
 

Richtlijnen.
Men fokt niet met reuen en teven voordat zij omstreeks twee jaar oud zijn en liefst op een aankeuring een keurklasse (KKL1 of KKL2) behaald hebben. Wil de fokker voldoen aan de strengste verenigingseisen en in aanmerking komen puppybemiddeling door de rasvereniging, dan gelden de volgende voorwaarden:
•  de fokdieren beschikken over een goede lichamelijke conditie en gezondheid
•  zij hebben het diploma Uithoudingsvermogen (U.V.). Hierbij is tijdens een looptest getoond dat longen en hart goed funtioneren en dat de dieren lichamelijk fit zijn
•  de heupen zijn onderzocht op heupdysplasie. Hiertoe zijn de röntgenopnamen beoordeeld door officieel erkende onpartijdige instanties. Fokdieren moeten vrij of nagenoeg vrij zijn van heupdysplasie.
•  de rasverschijning moet beoordeeld zijn door een bevoegd keurmeester voor Duitse Herdershonden. Op een tentoonstelling of clubmatch van de rasvereniging moeten de dieren bij voorkeur de kwalificatie "Uitmuntend" of "Zeer Goed" behaald hebben. Minimaal geldt als voorwaarde de kwalificatie "Goed".
•  De karakters moeten betrouwbaar en onbevangen zijn. De dieren moeten bewezen hebben in aanleg geschikt te zijn tot het leveren van werkprestaties. Hierbij moet een Duitse Herdershond tonen voldoende belastbaar te zijn. De honden dienen te tonen dat zij gehoorzaam en handelbaar zijn en beschikken over voldoende speurdrift. Deze werkprestaties moet bewezen worden via een aantal werkproeven met schotproef (africhtingsexamens).
•  het slagen voor de opleiding B.H. (Begeleidingshond of Verkeerszekere Hond)
•  het slagen voor een africhtingscertificaat (SchH of I.W.R.)
•  goedgekeurd zijn op een aankeuring op fokwaarde van de rasvereniging.

Uiterlijk
De Duitse herdershond is middelgroot. De vacht is tegen alle weersinvloeden bestand (stokhaar!). De oerkleur van de Duitse Herder is van oorsprong wolfsgrauw. Behalve wit of de kleuren die naar wit neigen, is een grote variëteit aan kleuren toegestaan. Zwarten, haast zwarten, bruin of geel met een donker dek. Toch is de kleurslag, die de leek de Duitse Herdershond onmiddelijk doet herkennen, de geel of bruine hond met een zwart dek, sedert jaren de meest voorkomende verschijning.
De hond is bij uitstek een draver. Bij de exterieurkeuringen op tentoonstellingen of clubmatches vormt dit een belangrijk onderdeel bij de kwalificaties.
Het is een toonbeeld van kracht, intelligentie, soepel in zijn bewegingen, evenredig gebouwd met nergens iets te veel of te weinig.

Aard, karakter en aanleg
De letterlijke tekst volgens de rasstandaard luidt: Standvastigheid, opmerkzaamheid, onbevangenheid, volgzaamheid, waakzaamheid, trouw en onomkoopbaarheid alsmede moed, Kampftrieb  en belastbaarheid zijn de meest opvallende eigenschappen van de raszuiver gefokte Duitse Herdershond. In het algemeen zijn dit de eigenschappen, die hem tot een voortreffelijke gebruikshond maken.
Alle eigenschappen die een negatieve invloed hebben op het gebruik, het uithoudingsvermogen en de prestaties zijn foutief. Verder een karakter, dat niet bij een herdershond past; zoals b.v. onverschilligheid, zenuwachtigheid of overgevoeligheid, schuwheid, gebrek aan levenskracht en arbeidsvreugde.

Werkproeven
Alle Duitse Herdershonden die bij de rasvereniging willen deelnemen aan africhtingsexamens, werkproeven, wedstrijden of fokgeschiktheidskeuringen moeten het examen (Begeleidingshond of Verkeerszekere Hond) afleggen. Dit examen moet waarborgen dat de Duitse Herdershond zoals die door de rasvereniging V.V.D.H. wordt gepropageerd een voor de samenleving plezierige, handelbare en betrouwbare hond is en blijft.
De rasvereniging V.V.D.H. adviseert "bij voorkeur" pups te kopen, waarvan BEIDE ouderdieren zijn gekeurd op fokgeschiktheid. Dat is: gekeurd op fokwaarde en goedgekeurd voor één van de twee keurklassen, geröntgend m.b.t. de heupen (Duitse "a", of Nederlandse HD-, HD Tc of HD± Belgié HDa  HDb of HDc) en in het bezit van een africhtingscertificaat.
Wat zijn nu die africhtingscertificaten? Er zijn er een aantal (VH1 t/m VH3, SchH1 t/m SchH3 of IPO1 t/m IPO3) en dezen hebben allen een drietal onderdelen:

A. Speuren,

B. Gehoorzaamheid

C. De verdediging van de geleider.

Waarom vindt de rasvereniging de africhtingscertificaten zo belangrijk voor de fokkerij? Omdat men zo honden selecteert voor de fokkerij die niet schotschuw zijn en waarbij de moed, werklust en belastbaarheid aanwezig zijn en daarbij ook handelbaar zijn. Angstige, schuwe, kwaadaardige, agressieve en bijtlustige honden worden voor de fokkerij afgekeurd.
Vaak wordt de Duitse Herdershond gezien als een agressieve hond. Niets is minder waar: als een Duitse Herdershond goed is gefokt en opgevoed, zal hij lief zijn en aanhankelijk aan het gezin en vrienden. Hij zal respect tonen voor bezoekers en het gezin beschermen tegen indringers van welke aard dan ook, net zoals deze honden vroeger, en ook nu nog wel, de kudden hoeden en bewaken.
Dientshond, verdedigingshond of sporthond, maar zeer zeker een ideale gezinshond. Dat is de Duitse Herdershond!

BVBA Van Esblokhof
Stuer Gerard
Botermelkstraat 11.a
9120 Haasdonk
Belgié
Telefoon : 03/485-72-67
Fax : 03/485-72-67
GSM :  0495/31-22-49 
e-mail : van.esblok@skynet.be

BTW   0872.686.449